Ośrodek Współpracy Europejskiej w Oławie

Do Ośrodka Współpracy Europejskiej w Oławie dostarczyliśmy i zamontowlaiśmy:
– 6 wciągarek scenicznych WB
– 4 kompletnych mostów oświetleniowych zasilanych za pomocą zwijaczy kablowych
– 2 sztankietów dekoracyjnych
– elektrycznego mechanizmu kurtynowego MK-2TE
– kurtyny, horyzontu i kulis
– kompletnego systemu sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny wraz z pulpitem dotykowym