Projektowanie technologii scen teatralnych

 

Scena to najważniejsze miejsce każdego przedsięwzięcia artystycznego. To od niej, a właściwie od technologii scenicznej, zależy powodzenie występów. Trudno sobie wyobrazić koncert bez dobrego nagłośnienia lub przedstawienie teatralne bez dobrze zaaranżowanych elementów dekoracyjnych. Projektowanie scen to zadanie, które musi uwzględniać nie tylko założenia występów, ale także możliwości techniczne budynku.

Czym jest projektowanie scen teatralnych?

Wszystko, co dzieje się na scenie podczas występów artystów, musi być dobrze widoczne dla widowni. Również aktorzy muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki do występów, aby brak odpowiedniej technologii nie przeszkadzał im w realizacji scenariusza. Projektowanie scen teatralnych to działania polegające na opracowaniu wszystkich elementów znajdujących się na scenie, które wpływają na komfort widza i artysty. Ważne jest to, aby sprzęt był dopasowany do warunków technicznych sceny, a także teatru. Z tego powodu nie zawsze sprawdzą się gotowe rozwiązania, gdyż muszą być one dopasowane pod kątem parametrów technicznych. Oferując projektowanie technologii scen teatralnych, skupiamy się szczegółowo na każdym projekcie, dostosowując sprzęt do wymagań scenicznych.

Co wchodzi w zakres projektowania scen?

Przed rozpoczęciem pracy konieczne jest poznanie warunków panujących na scenie, aby zamontowany sprzęt należycie spełnił swoją funkcję. Od tego zależy rozstawienie mechaniki scenicznej, która będzie wykorzystywana w kolejnych występach. Przeznaczenie sceny ma również duże znaczenie. Inne elementy powinny się na niej znaleźć, jeżeli będzie ona wykorzystywana tylko do występów teatralnych, a inne w przypadku planowanych koncertów. Projektowanie technologii scen teatralnych polega na dopasowaniu, rozmieszczeniu i spersonalizowaniu takich elementów, jak:

Ważne jest także to, co dzieje się wokół sceny oraz na jej zapleczu. Projektowanie scen musi być przeprowadzone kompleksowo, dlatego należy do tego włączyć również zaaranżowanie sali, w której mają odbywać się spektakle.

Jak wygląda projektowanie scen teatralnych?

Po zapoznaniu się z warunkami zabudowy oraz konkretnymi oczekiwaniami inwestora, nasz zespół przystępuje do pracy. W ten sposób powstaje wstępny projekt sceny oraz jej elementów składowych. Pracujemy nad tym, aby mechanizmy kurtynowe były kompatybilne z systemami sterowania, a oświetlenie odpowiednio eksponowało najważniejsze dla widowni punkty. Efektem pracy jest scena, na której wszystkie sprzęty idealnie ze sobą współpracują, a odbiorca ma zapewnione najlepsze warunki do oglądania przedstawienia. Projektowanie scen teatralnych to zadanie, które składa się z kilku etapów i jest poprzedzone wnikliwą analizą techniczną obiektu. Zakup gotowego sprzętu scenicznego nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku budynków o trudnych warunkach technicznych. Projektowanie scen pozwala idealnie dopasować sprzęt do potrzeb oraz stworzyć spersonalizowany system współpracujących ze sobą elementów scenicznych.

Wszystkie maszyny sceniczne są projektowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami, w szczególności:

  • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE;
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki;
  • BGV-C1 Accident-Prevention Regulation for Staging ane Production Facilities for the Entertainment Industry;
  • PN-EN ISO 12100 Bezpieczeństwo maszyn – ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka;
  • PN-EN 14492-1 + A1 Dźwignice – Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki – Część 1;
  • PN-EN 14492-1 + A1 Dźwignice – Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki – Część 1;

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami już teraz.
Napisz do nas Zobacz nasze produkty