Projektowanie technologii scen teatralnych

Profesjonalna kadra inżynierska posiadająca wieloletnie doświadczenie w branży scenicznej projektuje nowoczesne urządzenia dostosowując je do indywidualnych potrzeb klientów i warunków zabudowy.

W naszym biurze projektowym powstają m.in. wciągarki teatralne, sztankiety dekoracyjne, mosty oświetleniowe, wciągarki punktowe, suwnice, mechanizmy kurtynowe, zapadnie i windy teatralne i sceniczne, elektryczne podesty sceniczne, mosty portalowe, diafragmy, wsporniki kulis, systemy sterowania i inne urządzenia mechaniczne dla scen.

Oprócz projektowania poszczególnych urządzeń scenicznych oferujemy także usługę polegająca na projektowaniu mechaniki dla całych scen w salach koncertowych i teatralnych. W takim przypadku nasze urządzenia są każdorazowo dostosowywane/adoptowane do indywidualnych potrzeb i przeznaczenia konkretnej sali.

Jeśli masz do zaprojektowania teatr, dom kultury, centrum kongresowe lub inny obiekt, gdzie ma być profesjonalna scena, odezwij się do nas, my Ci pomożemy…

Wszystkie maszyny sceniczne są projektowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami, w szczególności:

  • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE;
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki;
  • BGV-C1 Accident-Prevention Regulation for Staging ane Production Facilities for the Entertainment Industry;
  • PN-EN ISO 12100 Bezpieczeństwo maszyn – ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka;
  • PN-EN 14492-1 + A1 Dźwignice – Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki – Część 1;
  • PN-EN 14492-1 + A1 Dźwignice – Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki – Część 1;

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami już teraz.
Napisz do nas Zobacz nasze produkty