Kotary grodzące i akustyczne

×
Przeciągnij palcem w lewo, aby zobaczyć kolejne zdjęcie

Produkty grodzące BSC System służą do podziału pomieszczeń i hal o dużej powierzchni na mniejsze części, wewnątrz których równocześnie mogą odbywać się różne zajęcia i zawody sportowe. Mechanizm podnoszący kotary montowany jest w strefie wiązarów dachowych. Jeśli w pomieszczeniu istnieje strop podwieszany, mogą one zostać zamontowane w sposób niewidoczny – między podwieszanym stropem a dolnym brzegiem dachu. Kotary przemysłowe są opuszczane i podnoszone elektrycznie oraz posiadają możliwość obsługi ręcznej w przypadku awarii zasilania. Kiedy nie są używane, zostają podniesione do góry. W tej sytuacji do dyspozycji pozostaje cała przestrzeń hali. Kotary grodzące pozwalają obniżyć koszty energii, ponieważ dzięki nim można w sposób znaczący zredukować klimatyzowanie i oświetlanie nieużywanych części hali. Tworzą również barierę akustyczną pomiędzy odgrodzonymi częściami hal a także mają właściwości dźwiękochłonne i eliminują efekt echa..

Obszar zastosowań:

– Hale Sportowe
– Hale targowe
– Pływalnie
– Sale wielofunkcyjne
– Hale przemysłowe
– Hale koncertowe

Podwójna poprawa akustyki:

Kotary akustyczne poprawiają warunki akustyczne hal sportowych i uniwersalnych w dwojaki sposób:
1) przez osiągnięcie wymaganej przez DIN 18032 izolacji akustycznej między oddzielonymi strefami hal wynoszącej 22dB (ucho ludzkie odczuwa redukcję hałasu o 10 dB jako zmniejszenie poziomu ciśnienia akustycznego o połowę, więc redukcja o 22 dB oznacza znaczne obniżenie hałasu,
2) przez osiągnięcie wymaganego przez DIN 18032 pochłaniania dźwięku dzięki powleczeniu flizeliną materiału obiciowego. Redukcja zakłócającego efektu echa prowadzi do wyraźnie lepszego zrozumienia mowy z odpowiednio pozytywnymi efektami dla uczestników zajęć sportowych i regularnych użytkowników hali. Sztuczna skóra z pochłaniającą dźwięki powierzchnią z flizeliny posiada ciężar powierzchniowy 1400 g/m2 , to jest o 200g więcej niż sama tradycyjna sztuczna skóra. Ponieważ tłumienie dźwięków zależne jest od ciężaru powierzchniowego, ta nadwyżka masy ma pozytywny wpływ na właściwości tłumiące.

Bezpieczeństwo:

Kotary grodzące BSC System noszą znak GS jako świadectwo przeprowadzonej kontroli bezpieczeństwa. Kotary akustyczne skontrolowane zostały również jako wzór konstrukcyjny i posiadają certyfikat bezpieczeństwa TÜV. Noszą także znak CE i odpowiadają wszystkim wymogom normy DIN 18032, część 4 kotary działowe. Specjalne urządzenie zabezpieczające uniemożliwia niekontrolowane, gwałtowne opuszczenie. W chwili obecnej na całym świecie wykorzystuje się ponad 10 000 tego typu osłon, z czego najstarsza pracuje od roku 1959.

Montaż:

Kotary przemysłowe powstają ze standardowych elementów modułowych, które mogą być w całości wymieniane. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty utrzymania urządzenia są znikome. Zastosowane przez nas rozwiązania techniczne pozwalają na dużą swobodę projektowania i aranżacji pomieszczeń przez architektów. Montaż przebiega szybko i bez konieczności spawania czy dodatkowej obróbki elementów. Na etapie projektowania hali są planowane podkonstrukcje pod kotary i dlatego montaż wciągarek, kół linowych itp. odbywa się jednocześnie na końcu budowy czy remontu hali i przebiega szybko, czysto, bez komplikacji.

Projektowanie/montaż/serwis:

Oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne na każdym etapie projektowania i montażu oraz serwis kotar grodzących. Każda instalacja wymaga zaprojektowania podkonstrukcji stalowych, sposobu montażu do istniejących konstrukcji dachu oraz instalacji zasilająco-sterowniczej. Oferujemy konsultacje dla architektów/konstruktorów na etapie powstawania projektów nowych hal oraz projektów modernizacji hal istniejących. Dla zapewnienia bezawaryjnej, wieloletniej pracy oferujemy coroczne przeglądy wykonywane przez autoryzowany serwis.

Teleskopowe osłony do kotar akustycznych:

Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy krawędzią boczną produktu działowego a ścianą jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia wymaganego przez normę DIN 18032 poziomu tłumienia dźwięku 22db, którą zapewnić może kotara akustyczna. Zgodnie z normą DIN 18032 do wysokości 2,5m wymagana jest gładka powierzchnia ścian bez wystających z niej elementów budowlanych czy uskoków. Teleskopowe osłony akustyczne spełniają obydwie funkcje. Jedna osłona składa się z dwóch elementów w kształcie litery ‘U’. Górny element mocuje się na stałe do ściany na wysokości ok. 2,5m nad poziomem podłogi w hali. Element ruchomy porusza się wzdłuż prowadnic elementu przymocowanego na stałe. Element ruchomy zasilany jest z napędu i porusza się w górę i w dół razem z kotarą. Osłona teleskopowa wraz z kotarą grodzącą budują jedną zwartą i gładką płaszczyznę. Dzięki zastosowaniu osłon teleskopowych przestrzenie boczne stanowiące ujście dla fal dźwiękowych są uszczelnione. Zamontowanie osłon teleskopowych ogranicza również możliwość uszkodzenia krawędzi bocznych na skutek szurania boków kotary o ścianę. Przy podnoszeniu, element ruchomy osłony akustycznej chowa się w obrębie elementu stałego, dzięki czemu poniżej wysokości 2,5 m ściana pozostaje gładka zgodnie z normą DIN 18032. Jest to rozwiązanie najprostsze z możliwych.

Potrzebujesz pomocy?

Doradzimy Ci w wyborze sprzętu.
Skontaktuj się