Napęd łańcuchowy Serapid

×
Przeciągnij palcem w lewo, aby zobaczyć kolejne zdjęcie

Opis systemu

System Serapid służy jako układ napędowy do dźwigów, dźwigników oraz zapadni i wózków scenicznych. Jest to system zasilany elektrycznie, spełniający najwyższe wymagania bezpieczeństwa. Jest on zgodny z obecnie panującymi  przepisami z zakresu budowy maszyn i urządzeń (w tym również dotyczących urządzeń technologii sceny), a w szczególności z Dyrektywą Maszynową. Urządzenia wykorzystujące napęd typu Serapid mogą być oznaczane znakiem CE.

Budowa systemu

System składa się z kolumn łańcuchowych (ich liczba zależna jest od konkretnego zastosowania, zazwyczaj są to 2 lub 4 kolumny). Każda kolumna łańcuchowa składa się z zębatki wprawiającej łańcuch w ruch oraz zasobnika łańcuchowego. Łańcuch podzielony jest na poszczególne sekcje w taki sposób, że możliwe jest jego składanie tylko i wyłącznie w jedną stronę. Dzięki temu może być on składowany w poziomie (nie powodując konieczności pogłębiania podszybia) przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sztywności i stabilności w przypadku, gdy zostaje on ustawiony w pionie. Kolejnym elementem składowym systemu jest układ napędowy składający się z silnika elektrycznego, hamulca bezpieczeństwa, a także układu przekładni redukcyjnych oraz wałów napędowych wraz ze sprzęgłami (liczba elementów oraz ich ustawienie zależne jest od konkretnego przypadku).

Zasada działania

Obracająca się zębatka umieszczona w każdej kolumnie powoduje odpowiednie złożenie poszczególnych ogniw łańcucha i staje się on stabilną, w pełni sztywną kolumną. Ponieważ możliwe jest składanie łańcucha tylko w jedną stronę, zastosowanie co najmniej dwóch kolumn łańcuchowych obróconych względem siebie powoduje całkowite wyeliminowanie możliwości utraty stateczności całego urządzenia. Aby dodatkowo zabezpieczyć cały układ podnoszenia, wprowadzony jest układ prowadzenia w postaci prowadnic dźwigowych lub układu nożycowego (pełniącego jedynie rolę prowadzenia) zabezpieczający przed utratą stateczności. Cały układ napędowy jest układem samohamownym zabezpieczonym dodatkowo hamulcem bezpieczeństwa, co zabezpiecza układ przed niezamierzonym ruchem w przypadku zaniku zasilania.

Układ sterowania

Zapadnie z systemem typu Serapid wyposażone są w zintegrowany system sterowania dedykowany do danej aplikacji. Pozwala on na realizację funkcji łagodnego startu oraz łagodnego hamowania poprzez zastosowanie w jego układzie falownika. Zastosowanie falownika pozwala również na regulację prędkości zapadni scenicznej z układem typu Serapid. System posiada sterowanie wymuszone, tzn. podczas jazdy musi być cały czas wciśnięty przycisk jazdy. Zwolnienie przycisku spowoduje natychmiastowe przerwanie jazdy i zatrzymanie zapadni. Ze względu na wymagania odnośnie bezpieczeństwa układ sterowania zaopatrzony jest również w przycisk STOP awaryjny. Standardowym wyposażeniem zapadni jest pulpit sterujący z ekranem dotykowym.

Potrzebujesz pomocy?

Doradzimy Ci w wyborze sprzętu.
Skontaktuj się