Miejski Dom Kultury „KOSZUTKA” filia DĄB w Katowicach

×
Przeciągnij palcem w lewo, aby zobaczyć kolejne zdjęcie

We wrześniu 2014 roku dostarczyliśmy do MIEJSKIEGO DOMU KULTURY „KOSZUTKA” filia DĄB
w Katowicach, przy ul. Krzyżowa 1 następujące urządzenia mechaniczne sceny:
-2 mosty oświetleniowe zainstalowane na wciągarkach WB500
-2 mosty oświetleniowe stałe nad sceną
-1 sztankiet dekoracyjny z napędem ręcznym
-komplet okotarowania:
kurtyna główna z napędem elektrycznym na mechanizmie MK2TE
kurtyna horyzontowa z napędem ręcznym na mechanizmie MK2TR
kulisy obrotowe
-system sterowania z pulpitem dotykowym typu TouchPad